Wildlife Conservation
Science and Education

Milieueffectrapportage

Adequate milieueffectrapportage vraagt niet alleen om een gestructureerde manier van werken met verschillende doelstellingen, maar ook om effectief gebruik van een ruime variatie aan tools en technologieën voor het verzamelen en analyseren van data. Wij zijn zeer ervaren op het gebied van natuur (bijv. orkanen en droogte) en antropogene verstoringen (bijv. de introductie van invasieve soorten en het effect van windgeneratorparken op vogels en vleermuizen.)

Bij Wildconscience zijn we partner van PPRABC (vleermuisbeschermingsprogramma voor de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao) and RELCOM (het Latijns-Amerikaanse en Caribische netwerk voor vleermuisbescherming). Wij sluiten ons dan ook aan bij de officiële verklaring van dit netwerk over de productie van eolische energie:

"Acknowledging that all technological development has an impact on the environment, we support energy technology that reduces atmospheric contamination. However, all technology should be in balance with the conservation of biodiversity and a healthy environment".

Lees meer over RELCOM en eolische energie