Wildlife Conservation
Science and Education

Onderzoek en Monitoring

Bij Wildconscience zijn we gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van basisonderzoek en monitoringsprogramma’s voor terrestrische en mariene flora en fauna. Survey design vervult een sleutelrol bij het generen van wetenschappelijk accurate populatieschattingen zoals bezetting en overvloed. Juiste populatieschattingen zijn op hun beurt weer essentieel voor het implementeren van management-based onderzoek en monitoring.
Hiervoor hanteren wij verschillende beproefde methodes zoals distance sampling, repeated counts en capture-mark-recapture. Ook geografische informatiesystemen en telemetrie spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van basisinformatie over ruimtelijke verdeling, gebruik en beschikbaarheid van hulpbronnen en demographic rates. Zo krijgen we een beter beeld van de populatiedynamieken.

Rapid Population & Habitattoetsen

Voor de rapid population en habitattoetsen gebruiken we diverse programma’s (bijv. before-after-control-impact) en methodes (bijv. line-transect vegetation sampling) om de impact van natuurlijke en antropogene verstoringen te meten. Deze schattingen geven antwoord op specifieke vragen of problemen. Ook kunnen ze als basis dienen voor managementbeslissingen, het succes of falen evalueren van uitgevoerde handelingen of de nodige feedback verschaffen om beslissingen en handelingen bij te stellen bij een repetitieve (adaptieve) aanpak.

Onderzoeksvragen

Bij Wildconscience kunnen we een gestructureerd besluitvormingsproces voor u ontwikkelen en implementeren, op basis van de best beschikbare informatie. Zo identificeren we het probleem en de behoefte, definiëren we specifieke doelstellingen en criteria (methodologieën) en beoordelen we of de gespecificeerde doelstellingen zijn bereikt. Hiertoe werken we nauw samen met partnerorganisaties. We blijven betrokken, tot en met de integratie van het onderzoek en de monitoring, zodat uw management goed wordt geïnformeerd en begeleid.

Geografische Informatiesystemen (GIS)

Wilt u verschillende types georeferenced (spatially explicit) data verzamelen, analyserenen en combineren om uw management te informeren en de weg te wijzen? Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het gebruik van GIS-tools en –applicaties. Ook geven wij in ons leslokaal praktische workshops waarbij wij onze schat aan veldwerkervaring met u delen.

Basisonderzoek & Monitoring

Afhankelijk van het probleem en de behoefte kunnen wij uw organisatie bijstaan bij het opzetten en uitvoeren van basisonderzoek en monitoring. Zo kunt u bij ons terecht voor biologische inventarisaties, surveys en andere basisinformatie die, met het oog op conservation threads, nodig is voor populatieschattingen, model population dynamics en asses risk extinction, en populatie-levensvatbaarheid.

Wetenschappelijke publicaties

Een van de beste manieren om uw werk international erkend te krijgen en uw imago te versterken is door uw natuurmanagement projecten te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en bij dit proces kunnen wij u begeleiden.

Burgerwetenschap

Mits correct uitgevoerd kan burgerwetenschap antwoord geven op belangrijke natuurmanagement vragen zoals populatie trends, waarnaast het tegelijkertijd een van de meest effectieve educatie en bewustzijn tools is.