Wildlife Conservation
Science and Education

Organisatorisch Management

Degelijk management ligt ten grondvesten aan natuurbehoud. WILDCONSCIENCE kan samenwerken met uw organisatie om goede en realistische management en/of strategische plannen te maken, voor uw organisatie, een specifiek natuurgebied of een specifieke soort.

Wij bieden:

  • Gebied of habitat management plannen.
  • Soort gerichte management plannen inclusief analyses over populatie levensvatbaarheid.
  • Strategische plannen.
  • Organiseren en faciliteren van stakeholder bijeenkomsten.
  • Project voorstellen schrijven en managen.
  • Lange termijn projecten en jaarlijkse budget voorbereidingen en management.